Tidligere statssekretær Arvid Libak (Ap)

Født: 1957

 

Yrkeserfaring

2006-                      Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

2005-2006               Politisk rådgiver Helse- og omsorgsdepartementet

2004-2005               Politisk rådgiver i Aps stortingsgruppe  

2000-2004               Informasjonssjef ved Feiringklinikken AS

1996-2000               Informasjonsjonssjef Ullevål universitetssykehus           

1996                         Prosjektleder i Legeforeningen 

1992-95                   Politisk rådgiver for statsråd Werner Christie

1992                         Politisk rådgiver for statsråd Tove Veierød           

1988-92                   Fylkespartisekretær Hedmark  

1986-88                   Fylkespartisekretær, Rogaland

1984-85                   Studieinstruktør AOF Finnmark

1981-84                   Fylkessekretær AUF Hedmark                        

                                                        

Verv

1997 – 2003             Fagrådsleder i Statens tobakksskaderåd

2002 –2005              Styremedlem i Norsk sykehus og helsetjenesteforning

2003 –2005              Medlem i Nasjonalråd for tobakksforebygging

2003- 2004              Styreleder i Informasjonsforum for sykehus