Tidligere statssekretær i HOD Kari Henriksen (Ap)

F.o.m 03.12.07 t.o.m 03.04.09

Født: 1955

Gift med Helge Johansen, to barn, to barnebarn. Født i Vennesla.

Utdanning
Artium, Kristiansand Katedralskole 1974 3 år
Ex. phil, Universitetet i Oslo 1980 ½ år
Sosialpedagogikk, Lærerhøgskolen i Kristiansand 1982 ½ år
Kristiansand Sykepleiehøgskole 1985 3 år
Stavanger sanitesforening, spes.utd i psyk. spl 1987 1 år
Agder Distriksthøgskole:
Offentlig informasjon 1982
Sosiologi 1982 ¼ år mnd
Helse- og sosialadm., Høgskolen i Agder 1993 1 år
Cand.Magistratii 1994
Master i folkehelsevitenskap, Gøteborg 2005 2 år
Etikk – filosofi seminar, HiA/SSHF 2003

Kurs
Data,døvespråk, tillitsvalgtopplæring, statstikk, ref.manager, teknologi/telemedisin.

Utenlandsstudier
Sommerskole v/State University of New Jersey; Rutgers: Summer school og alcohol and drug studies. Juni 1996.

Utenlandskonferanser i regi av Internasjonalt, Europeisk og Nordisk sykepleieråd i London, Budapest, Delfi og Helsinki 1996-1999. Studietur til WHO, EU/Brüssel, 1999 og 2006.

Praksis
Pleiemedhjelper/assisent, Eg sykehus 1979 2 mnd
Pleiemedhjelper, Eg sykehus 1980–1985 3 år
Sykepleier, Eg sykehus 1985-1987 1,5 år
Spesialsykepleier, Eg sykehus 1987-1988 1,5 år
Kongsgårdheimen, Kristiansand 1985-1987 2 mnd
Eg videregående skole, timelærer, V-A Fk. 1991/92 81 t. Avdelingssykepl., A-klinikken, Vest-Agder Fk 1988-1990 1,5 år
Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund, V-A 1990–1993 3 år
Avdelingssykepleier, A-klinikken, V-A Fk. 1993–1994 1 år
Stryrer, vikar, A-klinikken, V-A Fk. 1994 1 år
Styrer, fast, A-klinikken, V-A Fk. 1995–2000  5 år
Spesialkons., undervisningsleder,
   Vest-Agder Klinikkene/SSK 2000–2007 7 år
Leder Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn med foreldre som har psykisk sykdom og rusmiddelavhengighet, fra 1.11 – d.d 2007


Veileder og sensor ved HiA, Institutt for sykepleieutdanning. Koordinator og veileder (160 timer),Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser 04-05. 

Annet
Trener i Flekkerøy IL (77-79), leder VAS B.I.L (89-91), styremedl. V-A Bedriftsidr. krets, håndball/fotball–aktiv i VAS BIL, friv. i Krisesenter for voldtatte og mishandlede kvinner i V-A, ca 1978 - 1983. Tv i NSF 1990 - 2000, medlem av forbundsstyret NSF 1993-2000, Bok: Æ du gal? 2000. Kapitler i jubileumsbøker for A-klinikken(94/04) og Psykiatrien i Vest-Agder (2006).


Politisk
1.vara til Stortingen denne perioden, møtte i tre mnd, høsten 05-februar 06.

Medlem Kristiansand AP – styret, leder - nå nestleder.
Leder kvinnenettverket i fylket siden 2003 (?)
Medlem styret i VA-AP fra 2004
Medlem bystyret forrige og denne periode.
Helse og sosial styret
Leder Klient og barnevernsutvalget
Leder småbåthavnutvalget