Historisk arkiv

Stoltenberg-utvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp. Utvalget skal også vurdere om heroinstøttet behandling kan være en del av tilbudet. Utvalget skal ledes av Thorvald Stoltenberg.

Medlemmer i utvalget:

- Thorvald Stoltenberg (leder)
- Forskningssjef Inger Lise Skog Hansen
- Biskop emeritus Sigurd Osberg
- Leder Gatehospitalet Marit Myklebust
- Stortingsrepresentant Carl I. Hagen
- Stortingsrepresentant Åslaug Haga
- Byrådsleder Erling Lae
- Statsadvokat Ellen Katrine Hætta
- Visepolitimester Roger Andresen

(Se egen liste med utfyllende informasjon om medlemmene)