Tidligere helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap)

(Perioden 20.06.2008-20.10.2009)

Født: 1962

Bjarne Håkon Hanssen er valgt inn på Stortinget som representant fra Nord-Trøndelag, der han tidligere har vært fylkesordfører. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.