Tidligere helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

(Periode 21.09.12 - 16.10.13)

Født: 1960

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, helsetjenester i kommunene, forebygging, psykisk helse og rus.

Politiske verv

2012- Helse- og omsorgsminister, Helse- og omsorgsdepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering

2005-2012 Utenriksminister, Utenriksdepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering

2000-2001 Statssekretær og stabssjef, Statsministerens kontor, Jens Stoltenbergs første regjering

Yrkeserfaring

2003-2005 Generalsekretær, Norges Røde Kors

2002-2003 Arbeidende styreformann, Econ analyse

1998-2000 Stabssjef, Verdens helseorganisasjon

1998 Ambassadør, Den norske FN-delegasjonen i Geneve

1995-1998 Ekspedisjonssjef, internasjonal avdeling ved Statsministerens kontor

1989-1995 Spesialrådgiver, Statsministerens kontor

1986-1989 Forsker, Bedriftsøkonomisk Institutt

1986 Teaching Fellow, Harvard negotiation project, Harvard Law School

Utdanning

1981-1985 Statsviter med historie og sosialøkonomi, Institut d'Etudes Politiques de Paris

1979-1981 Marinens befalskole OMA III ved Sjøkrigsskolen i Bergen