Tidligere statssekretær i HOD Dagfinn Sundsbø (Sp)

(Perioden 20.06.2008-20.10.2009)

Født: 1946

Utdanning
Realskole 1960-1963
Handelsskole 1964-1965
Høgskolekandidat 1976-1978

Yrke
Ansatt ved Margarincentralen A/S 1963-1966
A. H. Noreng A/S 1966-1969
Senterungdommen/Sp 1969-1976
Time kommune 1978-1980
Norges Bondelag 1980-2001

Kommunalpolitisk aktivitet
Medlem Fet kommunestyre 1987-1991

Fylkespolitisk aktivitet
Medlem Akershus fylkesting 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2005

Offentlige verv
Domsmann Herredsretten Romerike til 2005
Medlem Kulturstyret Akershus 1991-1995, leder 2003-2005
Leder Helse- og sosialstyret Akershus 1995-2003
Medlem Oppgavefordelingsutvalget 1999-2001 (NOU)
Leder Kinopolitikkutvalget 2000-2001 (NOU)
Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene fra 2006
Leder KS-utvalg (KOU 1 og 2) om lokalforvaltning

Tillitsverv i partier
Generalsekretær Sp 2001-2005
Nestleder Akershus Sp

Tillitsverv i organisasjoner
Leder Fet Nei til EU 1993-1995