Tidligere statssekretær Kjell Erik Øie (Ap)

Født: 1960

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet siden 08.06.2012.

Utdanning:

1998 Kriminologi mellomfag

1994 Gruppemetode, Diakonhjemmets Høgskolesenter

1984 Sykepleierutdanning, Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag

Yrkeserfaring:

2012 - p.t Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

2009-2012 Programsjef i Plan Norge (permisjon fra stillingen)

2005-2009 Statssekretær, Barne – og likestillingsdepartementet

2002-2005 Avdelingsdirektør, Kirkens Bymisjon

2002 En måneds engasjement i Norsk Sykepleierforbund

2000 -2001 Politisk rådgiver, Barne- og familiedepartementet

1995-2000 Rådgiver, prosjektleder, fungerende fagsjef, Statens helsetilsyn

1992-1995 Behandlingshjemmet T5

1989-1992 Konsulent, Etat for miljørettet helsevern, Oslo kommune

1988-1989 Konsulent, Helseutvalget for homofile

1984-1988 Sykepleier, Radiumhospitalet

Tillitsverv/organisasjonserfaring:

2009-2012 Flere styreverv: Rachel Grepp stiftelsen, Home Start Norge, Stiftelsen Miljømerking(styreleder)

2001-2005 Flere styreverv: Reform, Hudøy Feriekoloni(styreleder), Fagrådet for rusfeltet, Rogaland A-Senter

1999-2003 Bystyremedlem, Oslo Arbeiderparti

1998-1999 Forbundsstyremedlem, Norsk Sykepleierforbund

1997-2000 Styremedlem, kompetansesenteret for likestilling

1988-1993 Homobevegelsens lobbygruppe – partnerskapsloven

1987-1991 Leder i Det Norske Forbund av 1948.

Annet

2011-2012 Ledet arbeidet med NOU 1: 2012 – Til barnas beste (barnehagelovutvalget)