Tidligere statssekretær Nina Tangnæs Grønvold (Ap)

Født: 1969

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra 28.09.2012.

Politiske og offentlige verv

2012-2013 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Stoltenbergs andre regjering

2013- Nestleder i Sarpsborg Arbeiderparti

2011- Varamedlem til bystyret i Sarpsborg kommune

2002-2011 Styremedlem i Oslo Arbeiderparti, medl. av representantskapet

2001 Statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Stoltenbergs første regjering

2000-2007 Nestl./medl. i Alkoholkontrollutvalget og Rådgivende utvalg for bevillingssaker, Oslo Kommune

1999-2011 Leder (1999-2004), kasserer og styremedlem i St. Hanshaugen Arbeiderpartilag

1997-1999 Leder i Sosialdemokratisk Studentforbund, SSF

1997-1999 Observatør i AUFs sentralstyre, som leder i SSF

1995-1997 Nestleder i Sosialdemokratisk Studentforbund, SSF

Utdanning

1999-2000 Masterutdanning i helseadministrasjon, UiO

1989-1997 Medisinsk embetseksamen (cand. med), UiO. Autorisasjon som lege 1999

1996 Statsvitenskap grunnfag hoveddel, UiO

Arbeidserfaring

2011-2012 Kommunalsjef for helse og velferd i Fredrikstad kommune (permisjon)

2002-2011 Avdelingsleder, spesialrådgiver og seniorrådgiver i LO

2000-2002 Doktorgradsstipendiat i helsetjenesteforskning, Inst. for medisinske atferdsfag, UiO

2000-2001 Legevaktlege, Gran Kommune

1999 Vitenskapelig assistent, Inst. for medisinske atferdsfag, UiO

1998-1999 Turnuslege i kommunehelsetjenesten, Os Kommune i Østerdalen

1997-1998 Turnuslege på medisinsk og kirurgisk avdeling, Tynset Sjukehus

Øvrig arbeidserfaring som kommunelegevikar, vitenskapelig assistent (deltid 92-97), barnehageassistent (heltid 88-89), tekstkonsulent, studentbibliotekar, hjelpepleier/pleiemedhjelper/hjemmehjelp i Oslo kommune, telefonintervjuer i MMI, juniorleder hos EF Språkreiser, jordbærplukker og renholder i butikk.

Styre- og tillitsverv

2011- Styremedlem i Norges Forskningsråds divisjon for samfunn og helse (permisjon)

2011-2012 Styremedlem ved Oslo Universitetssykehus (OUS)

2011-2012 Nestleder i styret for LHL Helse AS

2010-2012 Rådsleder i Ernst G. Mortensens stiftelse/Campus Kristiania

2009-2011 Styremedlem i Sex og Samfunn, Senter for ung seksualitet

2008-2012 Medlem i Bioteknologinemnda, oppnevnt etter forslag fra LO

2008-2011 Styremedlem i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

2008 Styremedlem i Ullevål Universitetssykehus HF

2007-2012 Styremedlem i FONUS Ekonomisk Förening, Sverige

2007-2009 Nestleder/fungerende leder i styret for Ballparken Borettslag (OBOS)

2006-2007 Styremedlem i Norgesuniversitetet

2005-2009 Styremedlem i Ernst G. Mortensens stiftelse/Campus Kristiania

2003-2011 Styreleder for Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker AS (AFR)

2003-2005 Styremedlem i Sparebank1 Medlemskort AS

2002-2006 Styremedlem i Utøya AS

2001-2006 Styreleder i Framtiden i våre hender (FIVH)

2001-2002 Medlem av Instituttgruppestyret for medisinske basalfag, UiO

2001 Medlem av Kollegierådet ved Universitetet i Oslo

2000-2001 Styremedlem i Framtiden i Våre Henders Forskningsinstitutt, FIFI

1999-2007 Styreleder/styremedlem i Sameiet St. Olavs gate 11

1999-2001 Styreleder i Anker STI, Stiftelsen Anker Studentbolig og Hotel

1995-1997 Nestleder i Styret for Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)

1995-1997 Medlem i styret for SiO Data AS, Velferdsstyret og styret for Universitetsidretten

1997-1998 Styremedlem i KILROY Travels Norway AS

1995 Leder av Medisinsk studentutvalg, UiO. Medlem 1993-1994

1993-1994 Fung. leder for styret i Universitas (studentavisa ved UiO)

1992-1995 Medlem av Studentparlamentet ved UiO

1983-1988 Speiderleder i Norges KFUK-speidere. Senere leder/sanitetssjef på flere speiderleire

Annet

2010-2011 Medlem av kommuneprogramkomiteen i Oslo Arbeiderparti

2010 Sekretær for Fagligpolitisk arbeidsgruppe for kriminalomsorgen (LO-Ap)

2008-2011 Sekretær for Fagligpolitisk utvalg for helse (LO-Ap)

2008-2010 Medlem av offentlig utvalg for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne (Østberg-utvalget), som avga NOU 2010: 7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

2006 Koordinator for Oslo Arbeiderpartis årsmøteprosjekt 2006, om inkludering

2005 Medlem av redaksjonskomiteen for partiprogrammet på Aps landsmøte

2004-2007 Medlem av arbeidsgruppa for livslang læring i Den europeiske faglige samorganisasjon, DEFS

2002-2005 Medlem av Utdanningspolitisk arbeidsgruppe i Ap

2001-2002 Sekretær for utredningen "SOSIALdemokratisk rettferdighet" i Ap

1992-2000 Arbeidet med forskningsprosjektet "Unge leger i dagens helsevesen: funksjon, trivsel og helse. En prospektiv, longitudinell studie av tre landsrepresentative kohorter av medisinstudenter og unge leger i Norge". Medforfatter av en rekke vitenskapelige artikler.

Til toppen