Historisk arkiv

Åpning av Føderiket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Åpningstale, Gamle Rikshospitalets Kvinneklinikk, 14. juni 2007

Kjære alle sammen!

Det er en stor ære for meg å forestå den offisielle åpningen av Føderiket! Jeg er selvsagt klar over at dere allerede har vært i drift noen uker, og jeg vet at den første fødselen fant sted allerede 21. mai og den andre et par dager etter.

Føderiket har kapasitet på 300 fødsler i året. Dette er et etterlengta tilskudd til kvinner i hovedstaden som ønsker det, og som kan føde ved en lavrisikoenhet som dette.

Med 300 fødsler vil Føderiket kunne bli landets største fødestue. Og det på ”historisk” grunn – her på Rikshospitalets gamle Kvinneklinikk.

Kvinner i Oslo føder mange barn, og med mange unge innflyttere til byen, vil denne veksten fortsette. Fødselstalla er på vei oppover, og det synes jeg er flott! Men mange gravide og mange nye unger betyr også at vi må legge forholda til rette. Derfor trenger vi dette nye tilbudet i hovedstaden.

Føderiket tilbyr et helhetlig tilbud til gravide. Det vil si at de blir fulgt opp gjennom hele svangerskapet og fødselen. Det betyr at kvinnene blir kjent med det stedet de skal føde og med jordmødrene som skal hjelpe til. Jeg synes helhetlig oppfølging er et flott tilbud, blant anna fordi vi veit at trygge fødende gir færre komplikasjoner under fødselen.

Her på føderiket er det de samme jordmødrene som utfører svangerskapsomsorgen, som bistår under fødselen og som følger opp hjemme i barseltida.  Kvinnene opplever kontinuitet hele veien og dermed bedre kvalitet i tilbudet.

Jeg har snakka med flere kvinner om dette. Felles for dem alle er at de understreker hvor viktig det er med trygghet og kontinuitet. Føderiket er basert på denne tenkningen.

Som mange av dere kjenner til, har jeg starta et arbeid med en helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Man kan spørre hvorfor det er nødvendig med en slik plan i Norge, som er et av verdens tryggeste land og føde i.
Det er flere grunner til at vi lager en helhetlig plan:
• Vi har fortsatt en oppstykka tjeneste. Kvinnene må forholde seg til mange aktører og de får ofte får forskjellig budskap fra ulike aktører.
• Vi hører at jordmortjenesten i kommunene har for lav kapasitet.
• Så vil jeg nevne riftskader hos fødende som har vært et stort problem. Heldigvis ser det ut til at slike skader er på vei ned etter at Handlingsplan for reduksjon av sfinkterskader ble gjort kjent og tatt i bruk. Handlingsplanen er utarbeida av Nasjonalt råd for fødselsomsorg og Sosial- og helsedirektoratet.
• Dessverre har vi sett en svak økning i antall fødselssaker i Norsk pasientskadeerstatning.
• Og vi har utfordringer knytta til omstillinger i fødselsomsorgen.

Dette var noen av utfordringene som det blir viktig å finne gode løsninger på. Nå skal vi glede oss over åpningen av et tilbud som er i tråd med den tenkningen jeg har og som jeg vet er i tråd med de faglige rådene som finnes på dette feltet.

Jeg ønsker Føderiket og hele personalet lykke til! Vi trenger dere og jeg håper at foreldra som velger Føderiket, blir godt fornøyd og at mange, mange flotte unger vil se dagens lys ved Føderiket!

Gratulerer med dagen!