Historisk arkiv

Ekspertgruppa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Disse ga helse- og omsorgsdepartementet råd i arbeidet med ny samhandlingsreform for helsetjenesten.

Disse ga helse- og omsorgsdepartementet råd i arbeidet med ny samhandlingsreform for helsetjenesten.

Klikk på bilde for å laste ned


Bjarne Håkon Hanssen
Tidligere statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet siden 20. juni 2008. Har tidligere vært statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og i Landbruksdepartementet. Hanssen er valgt inn på Stortinget som representant fra Nord-Trøndelag, der han tidligere har vært fylkesordfører.
Hanssen er født i 1962 og bor i Oslo/Namsos.

Kolbjørn Almlid
Styreleder i Helse Midt-Norge RHF. Har lang erfaring fra både lokal-, fylkes- og rikspolitikken og har blant annet vært fylkesordfører i Nord-Trøndelag og statssekretær i Olje- og energidepartementet under regjeringen Syse. Utdannet lærer og har arbeidet i skolen i mange år. Er nå seniorrådgiver i Innovasjon Norge. Almlid er født i 1945 og bor på Malm i Verran.

Nadia Ansar
Psykolog i organisasjonen Alternativ til vold. For tiden i fødselspermisjon. Har tidligere arbeidet ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Grorud. Har vært aktiv i studentorganisasjonen Pakistansk Studentersamfunn ved UiO i perioden 1996-2004, som arbeider med å motivere pakistansk ungdom til å ta høyere utdanning. Holder nå kurs for psykologer om kulturell kompetanse i psykisk helsevern. 
Ansar er født i 1979 og bor i Oslo.

Marit Botnen
Har vært omsorgssjef i Ulsteinvik kommune siden 1992. Har også lang erfaring som sykepleier og sykepleiersjef i samme kommune. Utdannet sykepleier og har også en master i samfunnsplanlegging og ledelse. For tiden er hun også leder av helse- og sosiallederlaget i Møre- og Romsdal. Har vært initiativtager til og aktivt med i flere prosjekter der målsettingen har vært bedre integrering og styrking av kvaliteten    på tjenestene. Botnen er født i 1953 og bor i Ulsteinvik.

Dagfinn Enerly
Har spilt eliteseriefotball for Skeid, Moss, Rosenborg og Fredrikstad og i tillegg for Grorud og Grei. I 2008 ble han kåret til årets forbilde på Idrettsgallaen. Har vært en god bidragsyter i den offentlige debatt om helsetjenesten.
Enerly er født i 1972 og bor på Larkollen i Rygge.

 

Anette Fosse
Spesialist i allmennmedisin og fastlege på Øvermo Legesenter i Mo i Rana. I tillegg er hun sykehjemslege på Korttidsavdelingen på Ytteren og praksiskoordinator i Helgelandssykehuset. Er styremedlem ved Universitetssykehuset Nord-Norge og har tidligere vært styremedlem ved Helgelandssykehuset.
Fosse er født i 1962 og bor i Mo i Rana.

 

Anne Kari Lande Hasle
Helse- og omsorgsdepartementets øverste administrative leder. Har tidligere vært departementsråd både i Sosial- og helsedepartementet og i Barne- og familiedepartementet. I årene 1996 – 1999 var hun direktør for forskningsinstituttet NOVA (Norsk institutt for forskningen om oppvekst, velferd og aldring). Lande Hasle er født i 1946 og bor i Oslo.

 

Stein Kaasa
Professor i palliativ medisin (lindrende behandling) ved NTNU, seksjonsoverlege på Seksjon lindrende behandling, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset i Trondheim St. Olavs Hospital og er i tillegg strategidirektør i Helsedirektoratet. Har erfaring fra klinisk virksomhet innen kreftområdet fra begynnelsen av 1980. Har drevet klinisk forskning innen lindrende behandling, behandling av smerter og andre plagsomme symptomer, seneffekter etter kreftbehandling, samt forskning om organisatoriske modeller i helsevesenet/samhandling mellom primærhelsetjenesten og sykehustjenesten. Kaasa er født i 1953 og bor i Trondheim.

Bjørn-Inge Larsen
Direktør i Helsedirektoratet siden oppstarten av daværende Sosial- og helsedirektoratet i 2002. Har lang erfaring som helsebyråkrat blant annet som spesiallege i tidligere Helsedirektoratet og fylkeslege i tre fylker. Er også leder i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Utdannet Cand.med fra Universitetet i Oslo i 1986. I tillegg bedriftsøkonom fra BI og Master of business administration/Master of public health fra Universitetet i California. Larsen er født i 1961 og bor i Åsgårdstrand.

Marit Myklebust
Daglig leder ved Frelsesarmeens Gatehospital i Oslo som gir et lavterskeltilbud til fysisk syke rusavhengige. Utdannet sykepleier og har tidligere arbeidserfaring fra psykisk helsevern, leder av medisinsk avdeling i sykehus og geriatri i kommunen. Har lang erfaring som kommunepolitiker, og har også vært ordfører i Eigersund kommune.
Myklebust er født i 1962 og bor på Hellvik i Eigersund.

Victor Norman
Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Var statsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet i Bondeviks andre regjering. Har vært ansatt ved Norges Handelshøyskole siden 1971, og professor siden 1975. Var rektor ved NHH i perioden 1999 – 2001. Norman er født i 1946 og bor i Bergen.
 

Karin Søraunet
Ordfører i Vikna kommune og gårdbruker med melke- og kjøttproduksjon. Er blant annet fylkesleder i Nord-Trøndelag KrF og varamedlem i sentralstyret i KrF. Utdannet agronom.
Søraunet er født i 1967 og bor på Evenstad i Vikna.

 

Unn Teslo
Administrerende direktør ved Ringerike sykehus, et sykehus hun har arbeidet ved siden 1979. I denne perioden har hun jobbet som sykepleier, sjefssykepleier, undervisningskonsulent, utviklingsleder og assisterende direktør. Utdannet sykepleier med diverse tilleggsutdanning innen ledelse og har et masterstudium i modernisering av offentlig sektor.  Teslo er født i 1955 og bor på Hønefoss.


Nils Fredrik Wisløff
Rådmann i Drammen kommune siden 2000. Ledet samhandlingsutvalget for helse- og omsorgssektoren som la fram NOU 2005:3 – Fra stykkevis til helt – en sammenhengende helsetjeneste. Medlem av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Wisløff er født i 1952 og bor på Nesbru i Asker.
Klikk på bilde for høyoppløst versjon.