Samhandlingsreformen

Stortinget vedtok i april 2010 en samhandlingsreform, for helsetjenesten.