Historisk arkiv

Politianalysen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Nett-TV

Utvalget som har analysert utfordringene i norsk politi, leverte onsdag 19. juni 2013 sin utredning til justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Utvalgets leder, Arne Røksund, presenterer forslagene i utredningen.