Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Departementsråd Morten Ruud søker avskjed

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet, Morten Ruud, søkte i dag avskjed i nåde fra embetet og går over i en stilling som spesialrådgiver i departementet.

Ruud har vært ansatt i Justisdepartementet siden 1976. Først i Lovavdelingen, deretter som ekspedisjonssjef i Polaravdelingen. Siden 1997 har han vært departementsråd, bare avbrutt av årene fra 1998 til 2001, da han var sysselmann på Svalbard.

Ruud vil nå arbeide i Lovavdelingen med oppgaver knyttet til menneskerettigheter, samt departementets styrkebrønnprosjekt. Styrkebrønnen ble opprettet i 2004 og er en beredskapsgruppe som sendes ut i internasjonale sivile krisehåndteringsoppdrag.

– Jeg vil takke Morten Ruud for hans store og uselviske innsats i Justis- og beredskapsdepartementet. Han er en faglig autoritet som jeg er meget glad for å kunne trekke veksler på videre, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Stillingen som ny departementsråd vil snart bli utlyst med sikte på en rask tilsetting. Inntil fast departementsråd er på plass, vil Tor Saglie fungere. Saglie er for tiden utlånt til Justis- og beredskapsdepartementet fra Arbeidsdepartementet, hvor han er spesialrådgiver. Han har tidligere vært departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet og NAV-direktør.

Etter at det i mars ble besluttet at stillingen som assisterende departementsråd vil bli utlyst i nær fremtid, vil assisterende departementsråd Hans Olav Østgård fungere i stillingen ut juni, og deretter gå over i en stilling som spesialrådgiver.

 

Til toppen