Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kommentar til UDIs vedtak om Snowden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

UDI har i dag avslått en søknad om asyl fra Edward Joseph Snowden, som ble fremmet via den norske ambassaden i Moskva. Departementet tar UDIs avgjørelse til etterretning

UDI har i dag avslått en søknad om asyl fra Edward Joseph Snowden, som ble fremmet via den norske ambassaden i Moskva. Søknaden er avslått på formelt grunnlag. UDI har vist til at det etter utlendingsloven er en forutsetning for å ha rett til asyl i Norge at søkeren er ved norsk grensestasjon eller i Norge når søknaden fremmes.

Departementet tar UDIs avgjørelse til etterretning. Det er ingen viktige nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn som tilsier at Justis- og beredskapsdepartementet skal gripe inn i saken.

UDIs avgjørelse

Til toppen