Historisk arkiv

Handlingsplanen «Gode krefter» - status desember 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringens kriminalitetsforebyggende handlingsplan «Gode krefter» ble lagt frem i august 2009. Nå foreligger en ny rapport om status for tiltakene i handlingsplanen per desember 2012.

Ny kriminalitetsforebyggende handlingsplan vil bli lagt frem i 2013. Den nye planen vil legge vekt på forebygging av barne- og ungdomskriminalitet.

Last ned statusrapporten (pdf)