Historisk arkiv

Tok opp Krekar i Nord-Irak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær Pål K. Lønseth fortsatte tirsdag og onsdag til de kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Irak for samtaler med blant annet innenriksministeren. Også der var Mulla Krekar tema for samtalen.

– Mandag snakket jeg med myndighetene i Bagdad, og i dag var Krekar også tema i mine samtaler med selvstyremyndighetenes innenriksminister Abdul Karim Sinjari. Vi fortsetter anstrengelsene med å få returnert Mulla Krekar til Irak. Det er ikke umulig, men fortsatt en utfordring. Derfor er det viktig for meg å å holde trykket på dette arbeidet oppe, sier statssekretær Pål K. Lønseth i Justis- og beredskapsdepartementet.

Lønseth hadde også samtaler med både selvstyremyndighetenes justisminister og arbeids- og sosialminister. Foruten retur av Krekar dreide samtalene seg om det norske bidraget til reform av justissektoren i de kurdiske områdene, og kampen mot tvangsekteskap og vold mot kvinner.