Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vil satse på rettspsykiatrien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

En ny modell for organisering av rettspsykiatrien skal prøves ut i et toårig pilotprosjekt. – Dette er starten på en langsiktig satsing for utvikling av norsk rettspsykiatri, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Målet er å bedre domstolenes, politiets og påtalemyndighetenes tilgjengelighet til sakkyndig kompetanse.

I forbindelse med oppnevningen av tilregnelighetsutvalget satte regjeringen i gang en utredning av organiseringen av det rettspsykiatriske arbeidet. Utredningen har vært ledet av Helse- og omsorgsdepartementet med deltakelse fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet.

Regjeringen har besluttet at det skal etableres et toårig pilotprosjekt ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri på Brøset i Trondheim.

– Dette gjør det lettere for domstolene, politiet og påtalemyndighetene å få tilgang på gode sakkyndige, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Utredningen foreslår at en landsdekkende struktur for den rettspsykiatriske tjenesteproduksjonen forankres i de tre regionale kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Kompetansesentrene er underlagt de regionale helseforetakene.

– Nå får det offentlige en sterkere rolle i rettspsykiatrien. Det vil kunne bedre rekrutteringen og stimulere til mer forskning, sier Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Utredningens forslag til organisasjonsmodell innebærer i korte trekk:

  • Videreutvikling av de regionale kompetansesentrenes ansvar innen forskning, fagutvikling, undervisning og veiledning.
  • Kompetansesentrene tillegges oppgaver med faglig og administrative støtte for domstolene og politi/påtalemyndighet ved bruk av sakkyndighet.
  • Kompetansesentrene tillegges administrative oppgaver for å støtte de sakkyndiges arbeid.
  • Innføring av formalkrav til de rettspsykiatrisk sakkyndige.
  • Formalisering av de regionale sikkerhetsavdelingenes ansvar for å gjennomføre tvungne døgnobservasjoner.
  • Oppdrag til kompetansesentrene om å utarbeide en anbefaling for hvilke undersøkelsesverktøy som kan bidra til standardiserte betingelser for observasjoner.

Last ned rapporten Rettspsykiatri – organisering, forskning og utdanning (pdf)  

Til toppen