Historisk arkiv

Historisk arkiv

Habilitet knyttet til behandling av spørsmål om politidirektør Øystein Mælands tjenesteforhold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Mandag ble rapporten fra 22. juli-kommisjonen lagt fram. Den peker på alvorlige utfordringer knyttet til norsk beredskap. Rapporten skal nå følges opp.

– Rapporten belyser på en grundig måte politiets utfordringer på beredskapsområdet. Jeg har også hatt behov for å få vurdert min egen habilitet med hensyn til politidirektøren i lys av de store utfordringer som fremkommer i rapporten. Jeg har derfor bedt lovavdelingen om en vurdering, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Vurderingen foreligger i ettermiddag. Lovavdelingen uttaler at «situasjonen ligger nær opp mot inhabilitet.»

Faremo finner det derfor riktig å erklære seg inhabil knyttet til behandling av spørsmål om politidirektør Øystein Mælands tjenesteforhold.

– Dette anses ikke å være til hinder for at jeg behandler saker som gjelder politiet eller Politidirektoratet, så lenge utfallet ikke får stor betydning for Mæland personlig, sier Faremo.

Faremo opplyser at hun derfor vil be om at det blir oppnevnt en settestatsråd for henne i saker hvor hun er inhabil.

Les Lovavdelingens habilitetsvurdering