Historisk arkiv

Ny politimester i Troms politidistrikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Ole Bredrup Sæverud (40) er i statsråd i dag åremålsutnevnt til politimester i Troms for en periode på seks år.

Ole Bredrup Sæverud (40) er i statsråd i dag åremålsutnevnt til politimester i Troms for en periode på seks år. Sæverud kommer fra embetet som statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Han har faglig bakgrunn fra politiet og som påtalejurist.

Sæverud er cand. jur. fra 1999. Etter endt utdanning tjenestegjorde Sæverud et halvt år som vernepliktig hos Krigsadvokaten. Han fikk deretter et engasjement som politifullmektig ved Troms politidistrikt, og gikk senere over i et vikariat som henholdsvis politiadjutant og politiadvokat samme sted.  I september 2003 fikk han fast tilsetting som politiadvokat. Sæverud har i perioden 2003 til 2006 vært konstituert tre ganger som statsadvokat av henholdsvis riksadvokaten og departementet. Blant annet et halvt år fra april 2003 og i ca. ett år fra august 2005 til september 2006. Ved kongelig resolusjon av 19. oktober 2007 ble Sæverud utnevnt til statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Han ble ved kongelig resolusjon av 8. august 2008 konstituert som førstestatsadvokat/embetsleder ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter til og med 30. september 2010.

Sæverud har deltatt i en rekke prosjekter, blant annet Statsadvokatrolleutvalget (Riksadvokaten) i perioden 2009 – 2010, Dommeravhørsutvalget (Justis- og beredskapsdepartementet) fra 2011 og Nye datasystemer (Politidirektoratet) fra 2011.