Historisk arkiv

Nye redningshelikoptre til Sysselmannen på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Selskapet Lufttransport er tildelt kontrakten for tjenesteleveranse av Sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard.

– Dette er en styrking av beredskapen i nordområdene. Vi vil sikre Norges evne til å ta redningsansvar i eget og tilstøtende områder, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Som en konsekvens av økt aktivitet og økt ansvarsområde, har Regjeringen bestemt at Sysselmannens helikoptertjeneste fra 2014 skal utvides fra dagens tjeneste med ett stort og ett mellomstort helikopter til to store helikoptre.

Helikoptrene skal være på plass 1. april 2014. Helikoptrene har nytt søkeutstyr, bedre kommunikasjonsutstyr og sikkerhetsutstyr.  De vil kunne plukke opp 18 nødstilte innenfor en radius på 120 nautiske mil. 

– Vi vil gjøre redningstjenesten mer robust, med bedre responstid, større lasteevne og bedre rekkevidde, sier Faremo.

Kontrakten med Lufttransport innebærer at to redningshelikopter av typen AS 33L1 Super Puma blir stasjonert på Svalbard lufthavn.