Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye regler om passasjeransvar i sjøloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å endre sjøloven for å styrke passasjerers erstatningsrettslige vern. Blant annet skal det innføres krav om obligatorisk ansvarsforsikring.

Regjeringen foreslår å endre sjøloven for å styrke passasjerers erstatningsrettslige vern. Blant annet skal det innføres krav om obligatorisk ansvarsforsikring.

2002 Aten-konvensjonen har regler om ansvar for skade på passasjerer og deres reisegods ved ulykker til sjøs og krav om tvungen ansvarsforsikring med direktekrav mot forsikringsgiver. Konvensjonen er gjennomført i EU-retten gjennom Aten-forordningen. Med dette lovforslaget gjennomføres Aten-forordningen i norsk rett.

Regjeringens lovforslag går lenger enn minimumsforpliktelsen etter forordningen. Forordningen gjelder internasjonal passasjertransport og innenriks passasjertrafikk med skip av klasse A og B. Regjeringen foreslår at reglene skal anvendes på all innenriks passasjertransport. For skip som ikke er omfattet av klasse A og B gjøres det unntak for reders mulige medansvar for terrorhendelser og unntak fra forsikringsregimet som konvensjonen gir anvisning på. Det foreslås likevel et legalkrav om ansvarsforsikring.

I proposisjonen foreslås det også å øke globalbegrensingsbeløpet for passasjeransvar i sjøloven § 175 nr. 1 til 250 000 SDR per passasjer.

Til toppen