Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tinglysingsgebyrene reduseres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Nå tar regjeringen nok et steg i arbeidet med å redusere gebyrer ned mot kostnadsriktig nivå, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Gebyrene for tinglysing av fast eiendom reduseres betydelig.

– Nå tar regjeringen nok et steg i arbeidet med å redusere gebyrer ned mot kostnadsriktig nivå, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Gebyrene for tinglysing av fast eiendom reduseres betydelig.

Regjeringen foreslår i statsråd i dag at rettsgebyrloven endres slik at gebyrene for tinglysing av fast eiendom settes kraftig ned.

Satsen for tinglysing av pantedokument i fast eiendom er i dag 1 935 kroner, mens det alminnelige tinglysingsgebyret som gjelder skjøte, hjemmelserklæring mv. i fast eiendom er 1 548 kroner. Begge foreslås satt til 1 060 kroner. Dette gir en samlet lettelse på om lag 400 millioner kroner. Fram mot statsbudsjettet for 2014 vil regjeringen gå igjennom tinglysingsgebyrene og vurdere ytterligere lettelser.

 

 

Til toppen