Historisk arkiv

Utnevning av politimester i Hedmark politidistrikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Tormod Bakke (61) er i statsråd i dag åremålsutnevnt til politimester i Hedmark for en ny periode på seks år.

Bakke ble ved kongelig resolusjon av 19. mai 2006 åremålsutnevnt til politimester i Hedmark politidistrikt for en periode på seks år. Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1975. Etter tidligere juridisk arbeid i offentlig sektor, blant annet som dommerfullmektig, begynte han som politijurist i 1979.  Han var deretter statsadvokat, senere førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter fra 1990 til 1996, da han ble førstestatsadvokat/embetsleder ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter. Med permisjon fra førstestatsadvokatstillingen var han i tiden 1999 til 2000 spesialrådgiver i daværende Justis- og politidepartementet.

Tormod Bakke har solid erfaring som statsadvokat/førstestatsadvokat og som politimester, og han kjenner distriktet meget godt.