Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2013:

Flere returer av personer uten lovlig opphold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge over 50 millioner kroner til flere returer av personer uten lovlig opphold, fortsatt hurtig saksbehandlingstid og bedre IKT-løsninger i utlendingsforvaltningen.

Regjeringen foreslår å bevilge over 50 millioner kroner til flere returer av personer uten lovlig opphold, fortsatt hurtig saksbehandlingstid og bedre IKT-løsninger i utlendingsforvaltningen.

– Retur av straffedømte skal prioriteres og vil være et tydelig signal til dem det gjelder. Så langt i år har Politiets utlendingsenhet sendt ut 1698 personer, hvorav 540 er straffedømte. Det betyr i snitt seks straffedømte ut av Norge hver dag, sier Faremo.

Politiets måltall økes fra 4700 til 5100 tvangsreturer i 2013.

– Det har vært en betydelig økning i uttransporteringer de siste årene. Regjeringen foreslår nå å sette av midler til 400 flere returer i 2013. Retur av straffedømte skal prioriteres, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Flere returer av personer uten lovlig opphold

– Regjeringen ønsker at personer som ikke oppfyller vilkårene for opphold i landet reiser hjem så raskt som mulig – helst frivillig, men om nødvendig med tvang, sier Faremo.  

Styrket saksbehandlingskapasitet

Det har over lenger tid vært en positiv utvikling for saksbehandlingstiden i asylsaker i UDI. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i realitetsbehandlede asylsaker var i 2012 på om lag frem måneder. Antallet ubehandlede asylsaker ble samtidig redusert fra om lag 4 200 til om lag 2 900.

Nå er prognosene for antallet asylsøkere til Norge i 2013 satt opp fra 9 000 til 11 000.

– Derfor vil regjeringen vil øke bevilgningene til UDI, slik at de økte asylankomstene ikke fører til lenger saksbehandlingstid, sier Faremo.

Videre satsing på IKT

Utvikling av gode IKT-løsninger har over flere år vært et satsingsområde på utlendingsfeltet. Nå foreslår regjeringen å styrke UDIs bevilgning til utvikling og tilpasning av systemer som er knyttet til internasjonale forpliktelser gjennom Dublin- og Schengen-samarbeidet. Det vil gjøre behandlingen av utlendingssaker sikrere og mer effektiv.

Bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår å bevilge over 50 millioner kroner til flere returer, hurtig saksbehandling og bedre IKT-løsninger. Av disse går rundt 11 millioner kroner til 400 flere returer, om lag 20,5 millioner til UDI for å holde saksbehandlingstiden nede, og rundt 20 millioner kroner til utvikling og tilpasning av systemer til internasjonale forpliktelser.

 

Revidert nasjonalbudsjett 2013 – samleside for Justis- og beredskapsdepartementet

Til toppen