Historisk arkiv

Går videre med to tilbydere av redningshelikoptre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har informert de fire tilbyderne om at det vil føres videre forhandlinger med de to selskapene AgustaWestland og Eurocopter om levering av nye redningshelikoptre til erstatning for dagens Sea King.

Justis- og beredskapsdepartementet har informert de fire tilbyderne om at det vil føres videre forhandlinger med de to selskapene AgustaWestland og Eurocopter om levering av nye redningshelikoptre til erstatning for dagens Sea King.

Norge planlegger å anskaffe inntil 16 nye redningshelikoptre med opsjon på ytterligere 6. Målsettingen er at kontrakt skal være inngått i løpet av året og at Sea King skal være faset ut over hele landet innen utgangen av 2020.

Prosessen for anskaffelse av nye redningshelikoptre med tilhørende utstyr og vedlikeholdsløsninger startet 21. oktober 2011 med kunngjøringen av prekvalifiseringsprosess i Doffin/TED. Tilbudsdokumentene ble frigjort 12. juli 2012, og tilbud ble mottatt fra fire tilbydere 18. desember samme år. Etter gjennomført evaluering og forhandlinger våren 2013 har departementet med basis i tilbudsstatus per 7. juni 2013, valgt ut de to tilbyderne som har høyest samlet poengsum for videre forhandlinger.     

De to tilbyderne som ikke er valgt ut nå vil bare kunne tas inn i konkurransen igjen hvis én av de utvalgte tilbyderne skulle trekke seg eller det av andre grunner skulle være nødvendig for å opprettholde god konkurranse. Departementet har i sitt brev til tilbyderne som ikke er valgt ut, takket for gode og engasjerte bidrag. Tilbyderne har lagt ned betydelige ressurser i anskaffelsen og dette har sikret god og sterk konkurranse om å få levert de nye redningshelikoptrene.