Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

IKT-satsingen i justissektoren trappes opp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– IKT-løsningene i hele justissektoren skal fornyes, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Med budsjettforslaget for 2014 trapper regjeringen opp satsingen og foreslår nye IKT-tiltak med 493,8 millioner kroner. 233 millioner kroner av beløpet dekker implementering av Datalagringsdirektivet.

 – IKT-løsningene i hele justissektoren skal fornyes, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Med budsjettforslaget for 2014 trapper regjeringen opp satsingen og foreslår nye IKT-tiltak med 493,8 millioner kroner. 233 millioner kroner av beløpet dekker implementering av Datalagringsdirektivet. 

De nye IKT-tiltakene

 • Utviklingen av et robust og bærekraftig felles IKT-system for all saksbehandling i domstolene (38 millioner kroner).
 • IKT-tiltak i politiet (200 millioner kroner).
  • Tekniske endringer og sikkerhetstiltak knyttet til ikrafttredelse og oppfyllelse av politiregisterloven.
  • Anskaffelse av nytt saksbehandlersystem og avtale med ny leverandør av pass og ID-kort som legger til rette for innføring av nasjonalt ID-kort i 2016.
  • Forberedelser til Merverdiprogrammet, som skal fornye den samlede IKT-støtten til politiets arbeid med straffesaker og øvrig kriminalitetsbekjempelse.
 • Implementering av Datalagringsdirektivet (233 millioner kroner), som vil gi politiet et nødvendig verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Beløpet skal dekke merutgifter hos tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester. Inntil 13 millioner kroner av beløpet skal gå til mottak og dekryptering av data i politiet.
 • Etablering av et nytt system for å bearbeide og vurdere informasjon som kommer inn til Politiets sikkerhetstjeneste (2,8 millioner kroner).
 • Videreutvikling av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet i Norge (16 millioner kroner).
 • Forskning og utvikling innen IKT-sikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik (fire millioner kroner).

 

Mer om budsjettet

Statsbudsjettet 2014 – Justis- og beredskapsdepartementets samleside