Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Mer bruk av straff som virker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil gjøre hjemmesoning med elektronisk kontroll mulig over hele landet og øker antall plasser med mer enn 40 prosent. I tillegg innføres bøtetjeneste, som gjør det mulig å gjøre opp for en bot gjennom samfunnsnyttig tjeneste. Dette frigjør også kapasitet i fengslene.

Regjeringen vil gjøre hjemmesoning med elektronisk kontroll mulig over hele landet og øker antall plasser med mer enn 40 prosent. I tillegg innføres bøtetjeneste, som gjør det mulig å gjøre opp for en bot gjennom samfunnsnyttig tjeneste.  Dette frigjør også kapasitet i fengslene.

Regjeringen har satset på kriminalomsorgen. I perioden 2006 til 2013 er bevilgningene til kriminalomsorgen økt med over 1,8 milliarder kroner. Det er opprettet 657 nye fengselsplasser, og etableringen av straffegjennomføring med elektronisk kontroll har gitt 237 plasser.

– Nå vil vi styrke kriminalomsorgen med ytterligere 156,5 millioner kroner, og vi foreslår å etablere 155 soningsplasser, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Satsinger innen kriminalomsorgen:

 • Etablering av 105 nye plasser for hjemmesoning med elektronisk kontroll (39,5 millioner kroner). Utvidelsen gjør ordningen landsdekkende og vil etter planen gi:
  • fem plasser i Finnmark
  • fem i Møre og Romsdal
  • 35 i trøndelagsfylkene
  • 30 i Telemark og Buskerud
  • 20 i Østfold og ti nye plasser i Oslo.
 • Utvidelsen vil også styrke tilgangen på varetektsplasser. Fra nyttår åpnes det for bruk av hjemmesoning med elektronisk kontroll som alternativ til varetektsfengsling.
 • Iverksettelse av bøtetjeneste vil gjøre det mulig å gjøre opp for en bot gjennom samfunnsnyttig tjeneste i stedet for å sitte i fengsel. Dette vil frigjøre ca. 50 fengselsplasser (19,5 millioner kroner).
 • Klasseopptaket ved Kriminalomsorgens utdanningssenter økes med én klasse (11 millioner kroner).
 • Ekstraordinært vedlikehold av fengslene (50 millioner kroner).
 • Ombygging og sikkerhetstiltak ved Ila fengsel og forvaringsanstalt (36,5 millioner kroner).

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) overleverte i 2013 en kapasitetsplan for kriminalomsorgen. Som et ledd i oppfølgingen av kapasitetsplanen har KDI ferdigstilt en konseptvalgutredning for de eldre og uhensiktsmessige fengselsenhetene i Agderfylkene.

– Regjeringen vil også gå videre med prosjektering av ett, alternativt to nye fengsler til erstatning for og økning av eksisterende fengselskapasitet i Agderfylkene, med en samlet kapasitet på inntil 300 plasser, sier Faremo.

 

Mer om budsjettet

Statsbudsjettet 2014 – Justis- og beredskapsdepartementets samleside