Historisk arkiv

Justis- og beredskapsdepartementet

Ny politimester i Asker og Bærum politidistrikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Ingrid Wirum (55) er i statsråd i dag konstituert som politimester i Asker og Bærum til og med 31. desember 2014. Hun har tidligere vært sjef for Politiets utlendingsenhet.

Wirum er utdannet jurist, og har sin bakgrunn hovedsakelig fra politiet der hun blant annet har jobbet som politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør. Hun ble i 2001 utnevnt til politimester i Politidirektoratet.

I 2005 ble hun utnevnt til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet, før hun ved kongelig resolusjon av 15. desember 2006 ble hun åremålsbeskikket som sjef for Politiets utlendingsenhet. Etter åremålsperioden utløp 14. februar 2013 har hun vært tilknyttet Politiets utlendingsenhet som seniorrådgiver.

Wirum har både solid politifaglig erfaring og lederutdanning og lang erfaring som leder.

Inntil ny politidistriktstruktur er fastsatt har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at et politimesterembete ikke lenger skal ansettes på åremål, men ved konstitusjon. Varigheten av konstitusjoner begrenses til og med 31. desember 2014. Om en eventuell ny politidistriktstruktur ikke er avklart på dette tidspunktet vil det være aktuelt med en ytterligere konstitusjonsperiode. Når endelig beslutning om ny politidistriktstruktur er fattet vil embetene bli kunngjort på vanlig måte.