Historisk arkiv

Ny sjef for Politiets utlendingsenhet (PU)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kristin Ottesen Kvigne (48) er i statsråd i dag åremålsbeskikket til sjef for Politiets utlendingsenhet (PU) for en periode på seks år.

Kvinge kommer fra stillingen som seksjonssjef/fungerende avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Kvigne er cand. jur. fra 1993, og har sin bakgrunn hovedsakelig fra politiet. Hun har blant annet jobbet som politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør i Oslo politidistrikt. Kvigne var fra 1994 til 1997 saksbehandler i Utlendingsdirektoratet. Hun har også vært politiinspektør og senere seksjonsleder i Politidirektoratet, og har fra august 2012 vært fungerende avdelingsdirektør samme sted. Hun også vært Assistant Director i Interpol. I en periode på knapt ett år fungerte hun også som Director.

Kvigne har solid politifaglig erfaring, og hun har dessuten lederutdanning og lang erfaring som leder.