Historisk arkiv

Nytt tjenestefartøy til Sysselmannen på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Remøy Management AS er tildelt kontrakten for leie av nytt tjenesteskip til Sysselmannens på Svalbard. Endelig kontrakt vil inngås etter at klagefristen for beslutning om tildeling er utløpt.

Remøy Management AS er tildelt kontrakten for leie av nytt tjenesteskip til Sysselmannens på Svalbard. Endelig kontrakt vil inngås etter at klagefristen for beslutning om tildeling er utløpt.

Det nye fartøyet er et nybygg fra Havyard-verftet, og vil være et såkalt «Clean Design»-skip som er utrustet med det nyeste innenfor miljøvennlig teknologi, fremdriftsmaskineri og navigasjonsutstyr. Skipet vil ha god kapasitet ved rednings-, brann- og oljevernaksjoner. Nytt tjenestefartøy skal være på plass fra sesongen 2014. Leiekontrakten er langsiktig og gjelder for en periode på 6 sesonger, med opsjon på forlengelse i ytterligere 2 + 2 sesonger. Kontraktsummen er på 32.931.000 kroner per sesong, totalt 329.310.000 kroner over 10 år.

Som en konsekvens av økt aktivitet og økt ansvarsområde, er det tidligere besluttet at Sysselmannens helikoptertjeneste fra 2014 skal utvides fra dagens tjeneste med ett stort og ett mellomstort helikopter, til to store helikoptre. Helikopter og båt er sentrale ressurser i redningstjenesten for Svalbard, og samlet sett vil vi fra 2014 ha en styrking av denne.

I tillegg til å være en viktig ressurs i rednings- og beredskapssammenheng er Sysselmannen tjenestefartøy viktig for løsning av en rekke andre tjenesteoppgaver så som inspeksjon av øygruppen, tilsyn med miljøtilstanden og at bestemmelser i medhold av miljølovgivningen overholdes samt utsetting av drivstoffdepoter til redningstjenesten