Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Øker effektiviteten og styrker personvernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen styrker personvernet gjennom en ny forskrift om behandlingen av opplysninger i politi- og påtalemyndigheten.

– Endringene skal bidra til en effektiv løsning av politiets og påtalemyndighetens oppgaver, beskyttelse av personvernet og forutsigbarhet for den enkelte ved behandling av opplysninger, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Regjeringen har i dag fastsatt den nye forskriften om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften). Forskriften er vedtatt med hjemmel i politiregisterloven. Et gjennomgående prinsipp i loven og forskriften er at opplysninger bare kan behandles når de er nødvendig for formålet. Nødvendighetskravet følger behandlingen av opplysninger som en rød tråd – helt fra opplysningene innsamles til de slettes.

– Vi tydeliggjør hvilke opplysninger politiet har adgang til å registrere og behandle. Dette vil nå være regulert for hvert enkelt av politiets registre. Kripos blir behandlingsansvarlig for de fleste av registrene, slik at det også legges til rette for en mer enhetlig saksbehandling, sier Faremo.

Forskriften trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Til toppen