Historisk arkiv

Politiets Data- og materielltjeneste (PDMT) avvikles som særorgan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Politidirektoratet oppretter to enheter - en forvaltningstjeneste for IKT og en fellestjeneste for øvrig materiell. Avviklingen av PDMT som særorgan rokker ikke ved dagens lokalisering på Jaren.

Politidirektoratet oppretter to enheter - en forvaltningstjeneste for IKT og en fellestjeneste for øvrig materiell. Avviklingen av PDMT som særorgan rokker ikke ved dagens lokalisering på Jaren.

IKT-tjenestene vil ligge i Oslo som i dag, mens fellestjenestene videreføres i sin helhet på Jaren, herunder lokalisering av ledelsen for fellestjenestene. 

– Oppdelingen er et ledd i å styrke både IKT-området og innkjøpsordningene i norsk politi. Politidirektoratet får med dette mulighet til å organisere tjenestene på en bedre måte, sier Justis- og beredskapsminister Grete Faremo. 

Politidirektoratet etablerte våren 2013 en IKT-avdeling med ansvar for det overordna og strategiske IKT-arbeidet i politi- og lensmannsetaten. Med endringene som nå gjennomføres klargjøres ansvaret for tjenestene under PDMT og Politidirektoratet får hele styringsansvaret for IKT-området i politiet. 

– Jeg er glad Politidirektoratet har vært tydelig på behovet for å opprettholde kompetansemiljøet de har bygd opp på Jaren, sier Grete Faremo. Hun peker også på at Politianalysen snarere legger opp til at fellestjenesten på Jaren kan få en enda mer sentral rolle i å bistå politidistriktene framover.