Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringa legg fram stortingsmeldinga «Terrorberedskap»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Statsminister Jens Stoltenberg og justis- og beredskapsminister Grete Faremo presenterar førstkomande onsdag stortingsmeldinga «Terrorberedskap», som følgjer opp rapporten frå 22. juli-kommisjonen.

Statsminister Jens Stoltenberg og justis- og beredskapsminister Grete Faremo presenterar førstkomande onsdag stortingsmeldinga «Terrorberedskap», som følgjer opp rapporten frå 22. juli-kommisjonen.

Pressa er velkomen. Vi ber alle om å møte opp i god tid og ha med seg gyldig legitimasjon.

Stad: Politihøgskulen, Slemdalsveien 5, Oslo
Tid: Onsdag 20. mars kl. 13.30

 

Nett-tv 
Pressekonferansen kan også følgjast direkte på nett-tv på regjeringen.no.
Opne nett-tv

 

Pressekontaktar
SMK: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, 957 26 510
JD: Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen, 975 53 747