Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Styrker kampen mot ungdomskriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 18 millioner kroner til å forebygge ungdomskriminalitet og innføre en egen straffereaksjon for ungdom.

– Regjeringen er opptatt av at ungdom ikke skal sitte i fengsel. Derfor foreslår vi å bevilge 18 millioner kroner slik at den allerede vedtatte ungdomsstraffen, forankret i konfliktrådet, kan tre i kraft, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Ungdomsstraffen er for de mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet, og skal erstatte ubetinget fengsel og strengere samfunnsstraff. Straffereaksjonen er tilpasset den enkelte lovbryter og består av gjennomføring av et ungdomsstormøte, utarbeidelse av en individuelt tilpasset plan og oppfølging av denne. Stormøtet og oppfølgingsteamet ledes av en ungdomskoordinator. Midlene skal sikre at alle konfliktråd har egne ungdomskoordinatorer, noe som vil gjøre det mulig å sette ungdomsstraffen i kraft i 2014.

Fengselsopphold kan være skadelig, og mange begår ny kriminalitet senere. Fengsel for ungdom skal derfor bare brukes i helt spesielle tilfeller, når alle andre alternativer er vurdert og funnet utilstrekkelige.

– Det er likevel viktig at også de under 18 år som begår alvorlig kriminalitet, møtes med en tydelig reaksjon. Men for at reaksjonen skal virke, må den tilpasses ungdommens livssituasjon og behov, sier Faremo.

Ungdommer som begår alvorlig kriminalitet, har gjerne store og sammensatte problemer. Ungdomsstraffen legger til rette for et godt samarbeid mellom ulike instanser til det beste for den unge lovbryteren. Straffereaksjonen legger ekstra vekt på rehabilitering og har som formål å få ungdommene over i et nytt spor, uten kriminalitet.

 

Mer om budsjettet

Statsbudsjettet 2014 – Justis- og beredskapsdepartementets samleside