Historisk arkiv

Tilskudd til humanitære tiltak for tiggere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har fordelt 9,8 millioner kroner til frivillige organisasjoner og kommuner til humanitære tiltak rettet mot tiggere.

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for forvaltningen av en tilskuddsordning på 10 millioner kroner for humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge. Departementet fikk innen søknadsfristen 30. juni inn 19 søknader. 17 av disse 19 er tildelt midler.

– Vi fikk inn meget gode søknader fra kompetente organisasjoner, mange av dem erfarne aktører på feltet. Vi er glad for at vi nå kan tildele midler til solide søkere som kan bidra til å hjelpe EØS-borgere som lever under svært vanskelig forhold, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Søknadene er i hovedsak fra etablerte organisasjoner innen bistand til utsatte grupper. 4 av de 19 søknadene er fra kommuner/bydeler.

Situasjonen i Oslo utgjør en særlig utfordring, derfor er tiltak for hovedstaden prioritert.

Tilskuddsordningen var en del av tiltaksplanen mot tigging, lagt fram i Revidert nasjonalbudsjett 2013.

Liste med søkere og tildelte midler