Forsiden

Historisk arkiv

Oppfølging av 22. juli-kommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen følger opp rapporten fra 22. juli-kommisjonen med nye tiltak og endringer. Alle de 31 anbefalingene fra kommisjonen blir grundig gjennomgått og vurdert.

22. juli-kommisjonens rapport. Foto: Christopher Olssøn/littleimagebank 
Foto: Christopher Olssøn/littleimagebank

22. juli-kommisjonen la fram sin rapport mandag 13. august 2012.

 

Høring

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt 22. juli-kommisjonens rapport på høring. Høringsfristen var fredag 7. september 2012

 

Stortingsmelding

På grunnlag av høringen, la Justis- og beredskapsdepartementet fram en melding for Stortinget 20. mars 2013. Meldingen gir en gjennomgang og vurdering av alle anbefalingene fra kommisjonen.

  

Stortingets oppfølging

Tirsdag 28. august kl. 10 redegjorde statsminister Jens Stoltenberg og justis- og beredskapsminister Grete Faremo Stortinget om regjeringens rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

 
Behandling i Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal høsten 2012 behandle statsministerens og justis- og beredskapsministerens redegjørelser om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

I et brev sendt til justis- og beredskapsministeren 12. oktober, ba komiteen om svar på 75 spørsmål. Justis- og beredskapsministeren svarte på brevet 26. oktober.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen innkalte en rekke personer til kontrollhøringer i november 2012. Høringene startet tirsdag 6. november. Justis- og beredskapsminister Grete Faremo deltok på høringen 26. november.