Historisk arkiv

Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Informasjon om departementets tilskuddsordninger, med oversikt over søknadsfrister, formål, målgrupper, tildelingskriterier og krav til søker.

 

Utlyste tilskuddsmidler fra Justis- og beredskapsdepartementet i 2013

 

Tilskuddsordning

Søknadsfrist

Spesielle rettshjelpstiltak
(kap. 470, post 72)
Ordningsregelverk 
                                           

15. februar 2013

Kriminalitetsforebyggende tiltak
(kap. 440, post 70)
Ordningsregelverk
Søknadsskjema (word-format) 
Søknadsskjema (pdf-format) 
 

15. februar 2013

Frivillige organisasjoner i redningstjenesten
(kap. 455, post 71)
Ordningsregelverk
 

15. februar 2013

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
(kap. 430, post 70)
Ordningsregelverk
 

15. februar 2013

Aktiviteter for barn i asylmottak
(kap. 490, post 71)
Ordningsregelverk 
 

15. februar 2013

Retur- og tilbakevendingstiltak
(kap. 490, post 72)
Ordningsregelverk 
 

15. februar 2013

Prosjektmidler på prostitusjonsfeltet 2013
Ordningsregelverk
 

8. februar 2013

Humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge.
Tilskuddsregelverk

30. juni 2013