Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rundskriv G-13/2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

- om stykkprisforskriften

Domstolene
Fylkesmennene
Fylkesnemndene
Advokatene m.fl.

Rundskriv G-13/2005
Dato:
15.12.2005


Ny forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften)

Det er foretatt vesentlige endringer i og utvidelser av stykkprisordningen som trer i kraft 1. januar 2006. Ny stykkprisforskrift med kommentarer er inntatt i rundskriv G-13/05.

På strafferettsområdet er multiplikatoren for forsvarer i hovedforhandling endret. Det er også innført stykkpris i tilståelsessaker, fengslingssaker og for bistandsadvokat i hovedforhandlinger.

Nytt er også innføring av stykkpris i enkelte fri sakførselssaker (fylkesnemndssaker og utlendingsfengslinger). Videre er det foretatt enkelte endringer og utvidelser når det gjelder stykkpris i rettsrådssaker. Det er bl.a. innført stykkpriser i alle prioriterte og uprioriterte saker hvor de økonomiske vilkårene er oppfylt, med unntak av saker i utlandet.

Publisert: 19.12.2005
Endret: 29.06.2006