Historisk arkiv

Norske sammendrag av dommer fra EMD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fra mandag 13. februar er det mulig for alle interesserte å finne sammendrag på norsk av avgjørelser fra Den europeiske menneskeretts-domstol (EMD) på internett.

Norske sammendrag av avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol

Fra mandag 13. februar er det mulig for alle interesserte å finne sammendrag på norsk av avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol på internett.

Les sammendragene her.

Den europeiske menneskerettsdomstolen avgjør saker om menneskerettigheter etter den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Domstolens avgjørelser kan ha stor betydning i Norge, ettersom EMK er gjort til en del av norsk rett gjennom menneskerettsloven. Det er derfor viktig at norske borgere, jurister og andre, har tilgang til avgjørelsene.

Avgjørelsene er ofte lange og vanskelige å forstå, og de er skrevet på engelsk eller fransk. Sammendragene på norsk skal gjøre det lettere å få kjennskap til og sette seg inn i avgjørelser av betydning i Norge.

Sammendragene er utarbeidet av Senter for menneskerettigheter og publiseres av Lovdata, med støtte fra Justisdepartementet.

Sammendragene gir en kort beskrivelse av sakens fakta, og et referat av det som er av rettslig betydning i saken. Hvert sammendrag inneholder lenker til den originale avgjørelsen i EMDs database og til andre rettskilder i Lovdatas baser.

Hvert sammendrag vil være gratis tilgjengelig i ett år fra de legges ut. Deretter vil de være tilgjengelige som en del av Lovdatas betalingstjeneste. Prosjektet er en oppfølgning av et anmodningsvedtak fra Stortinget 2. desember 2003 (nr. 96) om å ”legge til rette for at norske sammendrag av avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen gjøres tilgjengelig på Internett.”

Mer informasjon: