Historisk arkiv

Frarådingsplikt i kredittkjøpsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å lovfeste en frarådingsplikt i kredittkjøpsloven. Frarådingsplikten innebærer en plikt til å fraråde forbruker fra å ta opp kreditt som kan være en for stor økonomisk belastning for forbrukerens økonomi.

Det er i dag to lover som regulerer lån og kreditt til forbrukere. Finansavtaleloven regulerer tradisjonelle lån, mens kredittkjøpsloven regulerer salgskreditt og ulike former for kontokredittordninger. Etter finansavtaleloven § 47 har bankene plikt til skriftlig å fraråde forbrukeren fra å ta opp lån som kan være en for stor økonomisk belastning for dennes økonomi. Dersom bankene ikke etterlever plikten, kan det medføre lemping av forbrukerens forpliktelse.

Regjeringen foreslår at det etter mønster av finansavtaleloven § 47 gis en regel om frarådingsplikt i kredittkjøpsloven.

Forslaget er en oppfølging av Banklovkommisjonens utredning NOU 2007: 5 Frarådningsplikt i kredittkjøp.

Les lovforslaget her.