Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Høring om begrenset utvidelse av politiattester i arbeid med mindreårige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Et forslag om begrenset utvidelse av dagens politiattester for personer med oppgaver overfor mindreårige, sendes på høring. Justisdepartementet ønsker høringsinstansenes syn. Det er ikke tatt stilling til den skisserte utvidelsen.

Et forslag om begrenset utvidelse av dagens politiattester for personer med oppgaver overfor mindreårige, sendes på høring. Justisdepartementet ønsker høringsinstansenes syn, spesielt på en del sentrale problemstillinger. Det er ikke tatt stilling til den skisserte utvidelsen.

Krav om politiattest for personer med oppgaver overfor barn og unge, er blitt innført særskilt på hvert enkelt fagområde over tid. En interdepartemental arbeidsgruppe har sett på og vurdert kravene i sammenheng.  Barne- og likestillingsdepartementet har ledet arbeidsgruppen, som ble opprettet våren 2006.

Høringen er basert på arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger. Justisdepartementet har et overordnet ansvar for lovgivningen som regulerer utferdigelse av politiattester. Etter en bred høring vil man få et bedre grunnlag for å ta stilling til forslagene.

Les høringssaken her.

Til toppen