Historisk arkiv

Endringer i departementsstrukturen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

I statsråd 18.12.2009 ble det besluttet enkelte endringer i departementsstrukturen fra 1. januar 2010. Endringene medfører også at departementets nettsider er under oppdatering.

Justis- og politidepartementet får overført innvandringssakene, med unntak av arbeidsinnvandring, fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det betyr også at en del av innholdet fra Arbeidsdepartementets nettsider i løpet av de nærmeste dagene overføres til Justis- og politidepartementets nettsider.

Mer detaljert informasjon om endringene i departementsstrukturen finnes i en pressemelding fra Statsminsterens kontor og i den politiske plattformen for flertallsregjeringen.