Historisk arkiv

Historisk arkiv

Avvergingsplikt for alvorlige straffbare handlinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisminister Knut Storberget har i dag sendt ut et brev til en rekke yrkesgrupper som har taushetsplikt, blant andre prester, leger og advokater. I brevet orienterer han om plikten til å avverge alvorlige straffbare forhold etter straffeloven § 139.

Brev om avvergingsplikt
Justisminister Knut Storberget og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Justisminister Knut Storberget har i dag sendt ut et brev til en rekke yrkesgrupper som har taushetsplikt, blant andre prester, leger og advokater. I brevet orienterer han om plikten til å avverge alvorlige straffbare forhold etter straffeloven § 139.

"I dag inntrer avvergingsplikten når man har sikker (pålitelig) kunnskap om at en alvorlig straffbar handling, som for eksempel voldtekt, seksuell omgang med barn og grove voldslovbrudd er nært forestående eller er i ferd med å bli begått. Taushetsplikt, uansett rettslig grunnlag, må vike for avvergelsesplikten," skriver Storberget blant annet i brevet.

Les brevet her (pdf).

Storberget presenterte brevet på et pressemøte sammen med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i dag. Her kan du høre litt av det han sa om avvergingsplikten i forhold til taushetsplikten:

Klargjøring av avvergingsplikten (mp3)

Regjeringen vil også fremme et lovforslag med sikte på ikrafttredelse før sommeren, hvor avvergingsplikten foreslås skjerpet og klargjort. Skjerpelsene går ut på at det skal mindre til før plikten inntrer, da det vil være tilstrekkelig at en holder det som mest sannsynlig at den aktuelle straffbare handlingen er nært forestående eller er i ferd med å bli begått.