Historisk arkiv

Konstitusjon av politimester i Østfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Beate Gangås (47) er i dag konstituert av Justisdepartementet som politimester i Østfold for ett år.

Hun har gjennom omfattende tjenesteerfaring i politiet opparbeidet seg en allsidig erfaring både innen det politifaglige området og innen ledelse. I Oslo politidistrikt var hun i perioden 1998 – 2001 seksjonssjef i både Økonomiseksjonen og Retts- og påtaleseksjonen. I 2001 gikk hun over til Politidirektoratet hvor hun ble tilsatt som politimester på åremål.

Gangås ble i 2006 utnevnt i en åremålsstilling på 4 år i en nyopprettet stilling som likestillings- og diskrimineringsombud. Gangås kommer fra et engasjement i Politidirektoratet som seniorrådgiver i Stab tilsyn.