Historisk arkiv

Ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

I dag presenterte regjeringen sin nye plan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. – Å skape sikkerhet og trygghet for befolkningen er grunnleggende for enhver regjering, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Regjeringen legger opp til en bred forebyggende innsats slik at voldelige ekstreme holdninger ikke skal bli til handlinger.

Handlingsplanen med 30 tiltak vil gjelde fra 2010 til 2013 og har fire innsatsområder: Økt kunnskap og informasjon, styrke myndighetenes samhandling, styrket dialog og økt involvering, og støtte til sårbare og utsatte personer. Handlingsplanen har vært et nybrottsarbeid. Det er hentet erfaringer internasjonalt fra tilsvarende arbeid i andre europeiske land.

Les mer på nettsidene til Statsministerens kontor.