Historisk arkiv

Sletting av fingeravtrykk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisdepartementet har besluttet å gjøre endringer i utlendingsforskriftens bestemmelser om sletting av fingeravtrykk. Endringene trer i kraft 1. januar 2011.

Det er viktig å vite hvem som til enhver tid oppholder seg i landet. Derfor er sikker identifisering av betydelig samfunnsinteresse for norske myndigheter.  I de siste årene har det vært et økt fokus på å forhindre at personer med ukjent identitet oppholder seg i Norge.

Endringen innebærer at adgangen til å beholde registrering av fingeravtrykk utvides i visse tilfelle. Dette vil særlig gjelde i de tilfeller der utlendingen har fått permanent oppholdstillatelse, men ikke har dokumentert sin identitet, eller har fått avslag på søknad om asyl eller tillatelse for øvrig, og det ikke er klart at vedkommende har forlatt Norge.