Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regelendringer for arbeidsinnvandring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen vil sikre at brudd på utlendingsloven etter en forutgående asylsak ikke må være til hinder for adgangen til å få behandlet søknad om arbeidstillatelse, og vil legge frem nødvendige regelendringer for å oppnå dette.

Regjeringen fører en konsekvent, rettferdig og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Den politikken ligger fast.

Asylinstituttet innebærer at vi skal hjelpe de som trenger beskyttelse. Både utlendingsforvaltningen og domstolene har avslått Maria Amelies asylsøknad. Konsekvensen av  disse avslagene er at hun må reise til Russland, som er opprinnelseslandet.

Spørsmålet om arbeidsinnvandring er noe helt annet. Arbeidsinnvandring må man søke fra hjemlandet og alle søknader må behandles på ordinær måte.

Regjeringen har hele tiden vært klar på at om det i denne konkrete saken eller andre saker avdekkes at vi har et regelverk som ikke er hensiktsmessig i forhold til arbeidsinnvandring, er det helt naturlig å se på nødvendige endringer i regelverket for å unngå dette.

Regjeringen vil derfor sikre at brudd på utlendingsloven etter en forutgående asylsak ikke må være til hinder for adgangen til å få behandlet søknad om arbeidstillatelse, og vil legge frem nødvendige regelendringer for å oppnå dette.