Historisk arkiv

Pressemøte om helseerklæringssaken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Invitasjon til pressemøte

Justisdepartementet går for tiden gjennom benådningssaker de siste årene. Justisminister Knut Storberget inviterer i den forbindelse til møte med pressen fredag 4. november.

Pressemelding

Nr.: 76 – 2005
Dato: 03.11.2005

Priv. til red.

Pressemøte om helseerklæringssaken og benådningsinstituttet

Justisdepartementet går for tiden gjennom benådningssaker de siste årene. Siktemålet er å skaffe oversikt over hvilke saker som kan være berørt av Helsetilsynets tilsynssak og politietterforskningen av helsepersonell i forbindelse med helseerklæringssaken.

Justisminister Knut Storberget inviterer i denne forbindelse til møte med pressen.

På møtet vil justisministeren redegjøre for status i arbeidet og svare på spørsmål fra pressen.

Tid: Fredag 4. november kl. 14.30 – 15.30

Sted: Akersgaten 42, 7.etasje (Høyblokken), Oslo


Velkommen!