Historisk arkiv

Forbud mot fyrverkeriraketter fra nyttår 2008/09

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Hvert år blir mange skadet av fyrverkeri. For å hindre skader på helse og materielle verdier, ønsker Justisdepartementet forbud mot raketter med styrepinne. I tillegg foreslås det forbud mot alt fyrverkeri som ser ut som leketøy. Forbudene kan tre i kraft fra nyttår 2008/09.

Fyrverkeri som ikke trenger eget avfyringsstativ og kan settes rett på bakken, vil fortsatt være lovlig. Eksempler er bakkefyrverkeri, effektbatterier, fontener osv, som er tryggere i bruk enn fyrverkeri med styrepinne. Departementet vil sende forslagene om endringer i forskriftsverket på høring i 2008.

– Endringene skal bidra til tryggere nyttårsfeiring. Vi må redusere skadene som kommer hvert år etter oppskyting av fyrverkeri, sier justisminister Knut Storberget. På bakgrunn av skadestatistikken ved nyttårsfeiringer tok han initiativ til en evaluering av gjeldende regelverk. 

Fyrverkeri gir hvert år mange skader. Det er trolig flere skader som ikke blir registrert. I 2005/06 ble 153 personer registrert skadet. Etter nyttårsfeiringen 2006/07 ble det registrert 128 personskader. De fleste skadene er overfladiske brannsår, øyeskader og mindre kutt, men det er også registrert alvorlige øyeskader, sterke forbrenninger og ødelagte hender og fingre. Dødsfall knyttet til fyrverkeri har også forekommet. I tillegg kommer materielle skader, blant annet som følge av branner.

For å redusere risikoen for at barn skades, foreslås totalforbud mot fyrverkeri som ligner på leketøy. Videre vil forbudet gjelde raketter (fyrverkeri med styrepinne) i fareklasse II og III. Etter Justisdepartementets syn representerer denne type fyrverkeri en særskilt risiko for skade. Rakettene har ikke egen utskytingsanordning, i motsetning til bakkefyrverkeri. Brukeren må selv skaffe trygt avfyringsstativ, noe som for enkelte betyr improvisering i siste øyeblikk. Dermed økes risikoen for at raketten skytes ut i annen retning enn forutsatt. I tillegg forekommer tilfeller der brukeren bevisst retter raketten mot andre.

Det tas sikte på å innføre forbudene fra nyttårsaften 2008/2009. Dermed gis fyrverkeribransjen mulighet til å tilpasse seg de nye bestemmelsene.

Når tiltakene er satt i kraft, vil Justisdepartementet følge utviklingen over tid, og vurdere om de igangsatte tiltakene er tilstrekkelige for å få ned antallet personskader på området.