Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Inntil 150 politistudenter til Kongsvinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen sørger nå for tidenes opptak ved politihøgskolen. Opptaket blir på rekordhøye 552 elever. – Inntil 150 førsteårsstudenter kan utdannes ved Politihøgskolens øvingssenter i Kongsvinger fra høsten 2009. Dette bidrar til å sikre et nært og sterkt politi, slik målsettingen er i Soria Moria-erklæringen, sier justisminister Knut Storberget.

  Politihøgskolens utdanningssenter på Kongsvinger. Foto: Politihøgskolen

Politihøgskolens utdannings-senter på Kongsvinger. Foto: Politihøgskolen

Regjeringen sørger nå for tidenes opptak ved politihøgskolen. Opptaket blir på rekordhøye 552 elever.
– Inntil 150 førsteårsstudenter kan utdannes ved Politihøgskolens øvingssenter i Kongsvinger fra høsten 2009. Dette bidrar til å sikre et nært og sterkt politi, slik målsettingen er i Soria Moria-erklæringen, sier justisminister Knut Storberget.

En av de store utfordringene i politiet er å få tilgang på politiutdannet personell. Dette vil regjeringen gjøre noe med, og viderefører nå sin satsing på politiet med et rekordhøyt opptak på Politihøgskolen. 30 millioner er satt av til opptaket.

For at Politihøgskolen allerede i 2009 skal kunne utdanne så mange, vil kapasiteten på kort sikt økes ved eksisterende avdelinger ved Politihøgskolen i Oslo og Bodø. I tillegg skal øvingsanlegget i Kongsvinger bygges ut.  Et nytt undervisningsbygg er på trappene, og vil kunne ta godt imot de inntil 150 nye studentene. Anlegget vil også brukes til økt innsats for å dekke politiets behov for etter- og videreutdanning. For Kongsvinger innebærer satsingen ca 15 årsverk.

For å få en mer effektiv straffesakskjede har regjeringen økt opptaket både til politi- og til fengselsutdanningen siden den tiltrådte. I 2007 ble det opprettet en klasse for fengselsutdanning ved Kongsvinger fengsel. – Flere dyktige fagfolk i strafferettspleien gjør at Regjeringen kan nå målene om å forebygge bedre, reagere raskere, oppklare mer og rehabilitere bedre, sier justisministeren.

Betydelig justispolitisk satsing i Glåmdalsregionen:

  • Inntil 150 politistudenter vil utdannes i Kongsvinger fra høsten 2009. Ca 15 årsverk ifm undervisning.
  • Opprettet klasse for fengselsutdanning ved Kongsvinger fengsel
  • Støttet etablering av Kongsvinger fengsel (Vardåsen), etablert bibliotek og utdanningstilbud for innsatte 
  • Etablert Bruvoll fengsel fengsel i Nord-Odal. Alle med midlertidig ansettelse har fått fast ansettelse i regionen
  • Nye lokaler til Glåmdal tingrett

 

 

Til toppen